ПАСПОРТ

   територіальної громади Зарубинецької сільської ради

                                                                        

1. Населений пункт

               с.Зарубинці розташоване на північ від районного центру ,протікає річка Гірський Тікич,

               межує з Жашківським районом.

                                                                     

2. Відстань від районного центру

             Шосейним шляхом – 28 км.

              Залізницею - ----

                                                                                

3. Територія

        Всього - 1798,4 га.

        В т.ч.: земель державної власності 432,8 га;

        Земель комунальної власності - ___--____ га;

        Земель приватної власності - 1277,4 га.

        Площа населеного пункту 195,8 га.

        В т. ч.: державна власність - _---__ га.

         Комунальної власності - 53,8 га.

        Приватна власність – 138,1 га.

                                                                       

4. Населення

 

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р

На

01.01.2014 р

На

01.01.2015р.

Всього , чол..

438

430

406

400

Дітей дошкільного віку

18

21

13

16

Дітей шкільного віку

43

41

34

38

Громадян пенсійного віку

160

155

144

139

Працездатне населення

194

190

187

207

Кількість працюючих на підприємствах

установах, організаціях усіх форм

власності та господарювання

23

22

28

37

 

               

5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади

            Всього населених пунктів 1, в ньому 231 дворів, у тому числі:

                               Населений пункт с.Зарубинці в ньому:

 

 

На

01.01.2012 р.

На

01.01.2013 р.

На

01.01.2014 р.

На

01.01.2015 р.

Кількість дворів

231

231

231

231

Кількість населення

438

430

406

400

В т.ч.: дітей дошкільного віку

18

21

13

16

Дітей шкільного віку

43

41

34

38

Громадян пенсійного віку

160

155

144

139

 

 

За 2012рік

За 2013рік

За 2014рік

Кількість померлих

10

4

10

Кількість народжених

5

6

2

 

                                  

6. Сільська рада утворена в 1992 році.

Відстань до найближчої сільської ради 3 км. (Шарнопільська сільська рада)

                                         

7. Кількість виборців 298 чол.

                       

8.Сільський голова Паламарчук Григорій Сергійович.

Число місяць і рік народження – 13.03.1966 р.

Службовий телефон – 91-3-36

Освіта – загальна середня, закінчивСПТУ № 38 м.Жашків

Спеціальність за освітою – тракторист-машиніст.

Ким висунутий на виборах – самовисування

Обраний з 1-єї кандидатури 25.10.2015 року

Отримав 129 (85 %) голосів виборців

Обирається – 2 раз.

                               

9. Секретар сільської ради Ємчик Оксана Іванівна .

 

Число місяць і рік народження – 25.10.1978 р.

Службовий телефон – 91-3-36

Освіта – середня-спеціальна, закінчила Уманський агротехнічний коледж.

Спеціальність за освітою – спеціаліст з бухгалтерського обліку

Дата обрання секретарем ради – 06.04.2006 року

Раніше обирався секретарем – ні.

                                       

10. Склад депутатів ради

 

Всього, (кількість)

12

З них членів партій , вт.ч.

 

(партія)

Партія регіонів

 

 

позапартійні

 

 

Зо освітою

 

За віком

 

вища

1

До 30 років

-

Незакінчена вища

-

Від 30 до 45 років

9

Середня-спеціальна

3

Від 45 до 60 років

3

середня

8

Старше 60 років

-

Незакінчена середня

-

 

 

За родом діяльності:

 

Працівників промисловості,будівництва,транспорту,зв`язку

1 (завідуюча відділом зв’язку)

Працівників агропромислового комплексу

2 (різноробочий ПрАТ «Райз-Максимко»

Працівників житлово-комунального господарства

 

Працівників охорони здоров`я

 

Працівників освіти,культури

1 (педагог,)

Працівників місцевого самоврядування

2 (секретар, бухгалтер)

Працівників місцевих держадміністрацій

-

Пенсіонерів

-

Осіб, що не працюють

4

інших

2

         

                                                     

11. Постійні комісії ради

з.п

Назва комісії

К-ть

депутатів

Прізвище,імя по батькові

Голови комісії

Посада та місце

Роботи голови комісії

1.

 КОМІСІя З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВОЇ ТА     ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ

4

Шпирка Наталія Григорівна

Вчитель Шарнопільського

НВК

2.

 КОМІСІЯЗ ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА ТА ЕКОЛОГІЇ.

4

Компанець Василь

Павлович

Різноробочий

 

3.

КОМІСІя З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ   ЗДОРОВЯ , МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА ТА СОЦІАЛЬНОГО

    ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

3

Кузьменко Марія Василівна

Соціальний робітник

              

12.Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)

 

з.п

Прізвище, імя по батькові

Посада та місце роботи

1.

Паламарчук Надія Вікторівна

безробітня

2.

Бицюк Валентна Володимирівна

безробітня

3.

Кузьменко Володимир Володимирович

Директор СБК, с.Зарубинці

4.

Легенчук Аліна Олександрівна

Завідуюча ФП

5.

Кабан Оксана Василівна

Вчитель Шарнопільського НВК

                      

13. Депутатами районної ради,з числа територіальної обрано - -

                             

14. Органи самоорганізації населення

     Всього органів самоорганізації - 1, в них бере участь - 5 чол.

                                                 

15. Корисні копалини:

1. глина

2. пісок

 

16. Структура земельного фонду

зп

Територія Зарубинецької сільської ради

га

Оренда

Договори оренди

З__ по___

 

Територія, всього

В тому числі:

1798,4

 

 

1.

Сільськогогосподарські угіддя

1446,9

-

-

2.

Рілля

1351,7

 

 

3.

Ліса і інші лісовкриті площі

48,2

-

-

4.

Забудовані землі

32,5

-

-

5.

Ставки які знаходяться

6,2

-

 

 

- на території села

6,2

Андрушко Віктор Іванович

01.08.2007-01.08.2012р

 

- за територією села

 

 

 

 

17. Бюджет сільської ради.

 

 

2012 р.

2013 р.

2014 р.

2015 р.

Доходи місцевого бюджету всього,

В т.ч.

 

-

-

-

Доходи ,що враховуються при визначені

Міжбюджетних трансфертів

 

-

-

-

Доходи ,що не враховуються при визначені

Міжбюджетних трансфертів

 

-

-

-

Доходи спеціального фонду, в т.ч.

9338

13318

29109

26824

Бюджет розвитку

3000

6180

23000

25224

Субвенція

-

5638

4609

77756

Дотація

673343

64909

77756

-

Видатки місцевого бюджету , в т.ч.

 

-

-

-

Поточні

 

-

--

--

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів

Різних рівнів

 

-

-

-

капітальні

 

-

-

-

З яких за рахунок субвенцій з бюджетів

Різних рівнів

 

-

-

-

Із загального обсягу видатків на утримання:

172002

211599

273897

304775

Орган місцевого самоврядування

139239

176846

176846

223265

Освіта

 

-

-

-

Культура

32763

34753

34753

40356

Охорона здоров’я

 

-

 

 

Житлово-комунальне господарство

 

-

-

-

інші

 

-

-

-

 

                                               ПІДПРИЄМСТВА,

                              що розташовані на території ради

                                             

18. Промислові підприємства

 

 

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р.

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

Всього,

-

-

-

-

В т.ч. акціонерні товариства

-

-

-

-

Кооперативна власність

-

-

-

-

Господарські товариства

-

-

-

-

Державна власність

-

-

-

-

 

-

-

-

-

ТзОВ

-

-

-

-

Приватні підприємства

-

-

-

-

                                

19. Основні з них, види промислової продукції.-

                            

20. Підприємтсва сільськогосподарського виробництва.

 

 

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р

На

01.01.2014р

На

01.01.2015р

Всього,

-

-

-

-

В т.ч. акціонерні товариства

-

-

-

-

Кооперативна власність

-

-

1

1

Господарські товариства

-

-

-

-

Державна власність

-

-

-

-

ТзОВ

1

1

1

1

Приватні підприємства

4

3

1

2

Фермерські господарства

4

4

5

5

                                  

21. Основні з них, напрямки спеціалізації

 

1. ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» - вирощування зернових культур.

 

22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.

 

зп

Назва

На

01.01.2013р.

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

 

 

всього

К-ть

працюючих

всього

К-ть

працюючих

всього

К-ть

працюючих

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

                 

 

23. Підприємства, які є приватною власністю територіальної громади.

 

зп

Назва

На

01.01.2013р.

На

01.01.2014р.

На

01.01.2015р.

 

 

всього

К-ть

працюючих

всього

К-ть

працюючих

всього

К-ть

працюючих

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

-

-

-

 

24. Торгівля

 

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р

На

01.01.2014р

На

01.01.2015р

Магазинів в т.ч.:

3

3

2

2

Продуктові

3

3

2

2

Промислові

-

-

-

-

Інші

-

-

-

-

Ринків в т.ч.:

-

-

-

-

Стаціонарні

-

-

-

-

Стихійні

-

-

-

-

Продовольчі

-

-

-

-

Промислові

-

-

-

-

Побутові підприємства

-

-

-

-

                        

25. Підприємства обслуговування населення

 

За типом діяльності

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р

На

01.01.2014р

На

01.01.2015р

Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив «Тікич»

голова Паламарчук Валентина Анатоліївна

1

1

1

1

                                                   

26. Послуги зв`язку

 

 

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р

На

01.01.2014р

На

01.01.2015р

Кількість телефонізованих населених

Пунктів

-

-

-

-

Абонентів

2

2

2

2

Радіоточок

-

-

-

-

                            

27. Житлово- комунальне господарство

 

Назва підприємства

На

01.01.2012р

На

01.01.2013р

На

01.01.2014р

На

01.01.2015р

 

-

-

-

-

                                            

28. Охорона здоров

 

 

На 01.01.2015р.

В них:

працівників

форма

власності

Кіль-ть

закладів

Ліжок

відвідувань

Медичні заклади

-

-

-

-

В т.ч.

-

-

-

-

- поліклінік

-

-

-

-

- лікарень

-

-

-

-

-амбулаторій

-

-

-

-

- диспансери

-

-

-

-

-ФАП

1

3

1

комунальна

- аптека

 

 

 

 

 

29. Освіта.

 

 

 

 

На 01.01.2015р.

кількість

Розрахункова к-ть

місць

В них

Форми власності

Вчителів,

вихователів

Учнів,

дітей

Вищі навчальні заклади

-

-

-

-

-

Школи

-

-

-

-

-

В т.ч. ЗОШ I-IIIст.

-

-

-

-

-

ЗОШ I-IIст.

-

-

-

-

-

ЗОШ Iст.

-

-

-

-

-

Шкіл-інтернатів

-

-

--

-

-

Гімназій ( колегіумів)

-

-

-

-

-

Діючих дошкільних закладів

-

-

-

-

-

Приміщень не діючих

-

-

-

-

-

Шкільних закладів

-

-

-

-

-

Дошкільних закладів

-

-

-

-

-

                                              

 30. Закладів культури

Будинки культури - 1

Театри – -

Бібліотеки – 1

Музеї - -

                                       

31. Спортивні заклади та споруди.

                       

32. Основні історичні та історико-архітектурні памятки.

 

Заказник державного значення» Шуляцьке болото».

Пам`ятник загиблим воїнам-односельчанам

             

33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення

.

Ремонт доріг протяжністю 10,5 км. – виділення коштів з державного бюджету.

 

Капітальний ремонт будинку культури – виділення коштів з державного бюджету та залучення спонсорських коштів.

 

Водопостачання жителів села – виділення коштів з державного бюджету , залучення спонсорських коштів та коштів громадян с.Зарубинці.

 

                  Сільський голова                                     Г.С.Паламарчук