Паспорт територіальної громади

                                                                             
 
 
ПАСПОРТ
 
територіальної громади Зарубинецької сільської ради
 
 
        1. Населений пункт
               с.Зарубинці розташоване на північ від районного центру ,протікає річка Гірський Тікич,
               межує з Жашківським районом.
 
        2. Відстань від районного центру
             Шосейним шляхом – 28 км.
              Залізницею - ----
 
        3. Територія
        Всього - 1798,4 га.
        В т.ч.: земель державної власності 432,8 га;
        Земель комунальної власності - ___--____ га;
        Земель приватної власності - 1277,4 га.
        Площа населеного пункту 195,8 га.
        В т. ч.: державна власність - _---__ га.
         Комунальної власності - 53,8 га.
        Приватна власність – 138,1 га.
 
         4. Населення
 
 
На
01.01.2012 р.
На
01.01.2013 р
На
01.01.2014 р
На
01.01.2015р.
Всього , чол..
438
430
406
400
Дітей дошкільного віку
18
21
13
16
Дітей шкільного віку
43
41
34
38
Громадян пенсійного віку
160
155
144
139
Працездатне населення
194
190
187
207
Кількість працюючих на підприємствах
установах, організаціях усіх форм
власності та господарювання
23
22
28
37
 
  5. Характеристика населених пунктів, що входять до складу громади
            Всього населених пунктів 1, в ньому 231 дворів, у тому числі:
                               Населений пункт с.Зарубинці в ньому:
 
 
На
01.01.2012 р.
На
01.01.2013 р.
На
01.01.2014 р.
На
01.01.2015 р.
Кількість дворів
231
231
231
231
Кількість населення
438
430
406
400
В т.ч.: дітей дошкільного віку
18
21
13
16
Дітей шкільного віку
43
41
34
38
Громадян пенсійного віку
160
155
144
139
 
 
За 2012рік
За 2013рік
За 2014рік
Кількість померлих
10
4
10
Кількість народжених
5
6
2
 
       
 6. Сільська рада утворена в 1992 році.
Відстань до найближчої сільської ради 3 км. (Шарнопільська сільська рада)
 
 
 
  7. Кількість виборців 298 чол.
 
 
 
 8.Сільський голова Паламарчук Григорій Сергійович.
 
Число місяць і рік народження – 13.03.1966 р.
Службовий телефон – 91-3-36
Освіта – загальна середня, закінчивСПТУ № 38 м.Жашків
Спеціальність за освітою – тракторист-машиніст.
Ким висунутий на виборах – самовисування
Обраний з 1-єї кандидатури 25.10.2015 року
Отримав 129 (85 %) голосів виборців
Обирається – 2 раз.
 
 
   9. Секретар сільської ради Ємчик Оксана Іванівна .
 
Число місяць і рік народження – 25.10.1978 р.
Службовий телефон – 91-3-36
Освіта – середня-спеціальна, закінчила Уманський агротехнічний коледж.
Спеціальність за освітою – спеціаліст з бухгалтерського обліку
Дата обрання секретарем ради – 06.04.2006 року
Раніше обирався секретарем – ні.
 
     10. Склад депутатів ради
 
Всього, (кількість)
12
З них членів партій , вт.ч.
 
(партія)
Партія регіонів
 
 
позапартійні
 
 
Зо освітою
 
За віком
 
вища
1
До 30 років
-
Незакінчена вища
-
Від 30 до 45 років
9
Середня-спеціальна
3
Від 45 до 60 років
3
середня
8
Старше 60 років
-
Незакінчена середня
-
 
 
За родом діяльності:
 
Працівників промисловості,будівництва,транспорту,зв`язку
1 (завідуюча відділом зв’язку)
Працівників агропромислового комплексу
2 (різноробочий ПрАТ «Райз-Максимко»
Працівників житлово-комунального господарства
 
Працівників охорони здоров`я
 
Працівників освіти,культури
1 (педагог,)
Працівників місцевого самоврядування
2 (секретар, бухгалтер)
Працівників місцевих держадміністрацій
-
Пенсіонерів
-
Осіб, що не працюють
4
інших
2
 
 
 
 
 
 
        11. Постійні комісії ради
з.п
Назва комісії
К-ть
депутатів
Прізвище,імя по батькові
Голови комісії
Посада та місце
Роботи голови комісії
1.
 КОМІСІя З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ БЮДЖЕТУ, ФІНАНСОВОЇ ТА     ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ
4
Шпирка Наталія Григорівна
Вчитель Шарнопільського
НВК
2.
 КОМІСІЯЗ ПИТАНЬ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ, ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ, СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СЕЛА ТА ЕКОЛОГІЇ.
4
Компанець Василь
Павлович
Різноробочий
 
3.
КОМІСІя З ПИТАНЬ ОСВІТИ, КУЛЬТУРИ, ОХОРОНИ   ЗДОРОВЯ , МАТЕРИНСТВА І ДИТИНСТВА ТА СОЦІАЛЬНОГО
       ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
3
Кузьменко Марія Василівна
Соціальний робітник
 
     12.Склад виконавчого комітету ради (крім голови та секретаря ради)
 
з.п
Прізвище, імя по батькові
Посада та місце роботи
1.
Паламарчук Надія Вікторівна
безробітня
2.
Бицюк Валентна Володимирівна
безробітня
3.
Кузьменко Володимир Володимирович
Директор СБК, с.Зарубинці
4.
Легенчук Аліна Олександрівна
Завідуюча ФП
5.
Кабан Оксана Василівна
Вчитель Шарнопільського НВК
 
                     
 
13. Депутатами районної ради,з числа територіальної обрано - -
 
                              
14. Органи самоорганізації населення
                      Всього органів самоорганізації - , в них бере участь - чол.
 
                                                
15. Корисні копалини:
1. глина
2. пісок
 
16. Структура земельного фонду
зп
Територія Зарубинецької сільської ради
га
Оренда
Договори оренди
З__ по___
 
Територія, всього
В тому числі:
1798,4
 
 
1.
Сільськогогосподарські угіддя
1446,9
-
-
2.
Рілля
1351,7
 
 
3.
Ліса і інші лісовкриті площі
48,2
-
-
4.
Забудовані землі
32,5
-
-
5.
Ставки які знаходяться
6,2
-
 
 
- на території села
6,2
Андрушко Віктор Іванович
01.08.2007-01.08.2012р
 
- за територією села
 
 
 
 
17. Бюджет сільської ради.
 
 
2012 р.
2013 р.
2014 р.
2015 р.
Доходи місцевого бюджету всього,
В т.ч.
 
-
-
-
Доходи ,що враховуються при визначені
Міжбюджетних трансфертів
 
-
-
-
Доходи ,що не враховуються при визначені
Міжбюджетних трансфертів
 
-
-
-
Доходи спеціального фонду, в т.ч.
9338
13318
29109
26824
Бюджет розвитку
3000
6180
23000
25224
Субвенція
-
5638
4609
77756
Дотація
673343
64909
77756
-
Видатки місцевого бюджету , в т.ч.
 
-
-
-
Поточні
 
-
--
--
З яких за рахунок субвенцій з бюджетів
Різних рівнів
 
-
-
-
капітальні
 
-
-
-
З яких за рахунок субвенцій з бюджетів
Різних рівнів
 
-
-
-
Із загального обсягу видатків на утримання:
172002
211599
273897
304775
Орган місцевого самоврядування
139239
176846
176846
223265
Освіта
 
-
-
-
Культура
32763
34753
34753
40356
Охорона здоров’я
 
-
 
 
Житлово-комунальне господарство
 
-
-
-
інші
 
-
-
-
 
 
                                                           ПІДПРИЄМСТВА
                                                що розташовані на території ради
 
                                              
18. Промислові підприємства
 
 
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р.
На
01.01.2014р.
На
01.01.2015р.
Всього,
-
-
-
-
В т.ч. акціонерні товариства
-
-
-
-
Кооперативна власність
-
-
-
-
Господарські товариства
-
-
-
-
Державна власність
-
-
-
-
 
-
-
-
-
ТзОВ
-
-
-
-
Приватні підприємства
-
-
-
-
 
                               
19. Основні з них, види промислової продукції.-
 
                              
20. Підприємтсва сільськогосподарського виробництва.
 
 
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р
На
01.01.2014р
На
01.01.2015р
Всього,
-
-
-
-
В т.ч. акціонерні товариства
-
-
-
-
Кооперативна власність
-
-
1
1
Господарські товариства
-
-
-
-
Державна власність
-
-
-
-
ТзОВ
1
1
1
1
Приватні підприємства
4
3
1
2
Фермерські господарства
4
4
5
5
 
                                  
21. Основні з них, напрямки спеціалізації
 
1. ПрАТ «РАЙЗ-МАКСИМКО» - вирощування зернових культур.
 
22. Підприємства, які є комунальною власністю територіальної громади.
 
зп
Назва
На
01.01.2013р.
На
01.01.2014р.
На
01.01.2015р.
 
 
всього
К-ть
працюючих
всього
К-ть
працюючих
всього
К-ть
працюючих
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23. Підприємства, які є приватною власністю територіальної громади.
 
зп
Назва
На
01.01.2013р.
На
01.01.2014р.
На
01.01.2015р.
 
 
всього
К-ть
працюючих
всього
К-ть
працюючих
всього
К-ть
працюючих
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
 
-
-
-
-
-
-
 
24. Торгівля
 
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р
На
01.01.2014р
На
01.01.2015р
Магазинів в т.ч.:
3
3
2
2
Продуктові
3
3
2
2
Промислові
-
-
-
-
Інші
-
-
-
-
Ринків в т.ч.:
-
-
-
-
Стаціонарні
-
-
-
-
Стихійні
-
-
-
-
Продовольчі
-
-
-
-
Промислові
-
-
-
-
Побутові підприємства
-
-
-
-
 
                       
25. Підприємства обслуговування населення
 
За типом діяльності
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р
На
01.01.2014р
На
01.01.2015р
Обслуговуючий сільськогосподарський кооператив «Тікич»
голова Паламарчук Валентина Анатоліївна
1
1
1
1
 
                                                   
26. Послуги зв`язку
 
 
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р
На
01.01.2014р
На
01.01.2015р
Кількість телефонізованих населених
Пунктів
-
-
-
-
Абонентів
2
2
2
2
Радіоточок
-
-
-
-
 
                             
27. Житлово- комунальне господарство
 
Назва підприємства
На
01.01.2012р
На
01.01.2013р
На
01.01.2014р
На
01.01.2015р
 
-
-
-
-
 
                                           
 
28. Охорона здоров
 
 
На 01.01.2015р.
В них:
працівників
форма
власності
Кіль-ть
закладів
Ліжок
відвідувань
Медичні заклади
-
-
-
-
В т.ч.
-
-
-
-
- поліклінік
-
-
-
-
- лікарень
-
-
-
-
-амбулаторій
-
-
-
-
- диспансери
-
-
-
-
-ФАП
1
3
1
комунальна
- аптека
 
 
 
 
 
29. Освіта.
 
 
 
 
На 01.01.2015р.
кількість
Розрахункова к-ть
місць
В них
Форми власності
Вчителів,
вихователів
Учнів,
дітей
Вищі навчальні заклади
-
-
-
-
-
Школи
-
-
-
-
-
В т.ч. ЗОШ I-IIIст.
-
-
-
-
-
ЗОШ I-IIст.
-
-
-
-
-
ЗОШ Iст.
-
-
-
-
-
Шкіл-інтернатів
-
-
--
-
-
Гімназій ( колегіумів)
-
-
-
-
-
Діючих дошкільних закладів
-
-
-
-
-
Приміщень не діючих
-
-
-
-
-
Шкільних закладів
-
-
-
-
-
Дошкільних закладів
-
-
-
-
-
 
                                               
30. Закладів культури
Будинки культури - 1
Театри – -
Бібліотеки – 1
Музеї - -
 
                                      
31. Спортивні заклади та споруди.
 
                        
32. Основні історичні та історико-архітектурні памятки.
 
Заказник державного значення» Шуляцьке болото».
Пам`ятник загиблим воїнам-односельчанам
 
        
 
             
33. Соціально-економічні проблеми і пропозиції стосовно їх вирішення
.
Ремонт доріг протяжністю 10,5 км. – виділення коштів з державного бюджету.
 
Капітальний ремонт будинку культури – виділення коштів з державного бюджету та залучення спонсорських коштів.
 
Водопостачання жителів села – виділення коштів з державного бюджету , залучення спонсорських коштів та коштів громадян с.Зарубинці.
 
                                  
Сільський голова                                     Г.С.Паламарчук